Palvelut

YKSILÖLLISET RATKAISUT JA PALVELUT!

INTRANET JA EXTRANET

"Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan organisaation lähiverkkoa, jota käytetään yrityksen tai yhteisön sisäiseen viestintään ja tietojenkäsittelytoimiin. Intranetiksi nimitetään usein myös pelkästään organisaation henkilöstön käyttöön rajattua sisäistä verkkopalvelua. Intranetiä, jonka käyttöoikeus on laajennettu tietyn ulkopuolisen asiakkaan tai asiakasryhmän käyttöön, kutsutaan extranetiksi." -Wikipedia

Toiminnot ovat asiakkaan itse päätettävissä, mutta käytännössä intranetin ja extranetin keskeisimpiä ominaisuuksia voivat olla:

  • Tiedostojen jako
  • Tiedotus
  • Ryhmätyön tukeminen
  • Sisällönhallintatoiminnot

WebGen on aikaisemmin toteuttanut Honkajoen kunnalle intranetin.